Bön och andlig krigföring

Tabernakelbönen

I sin bok Hur du ber (Livets Ords Förlag 1999) beskriver den koreanska pastorn David Yonggi Cho en form av bön som han kallar för Tabernakelbönen. Mycket enkelt går den ut på att man nalkas Gud utifrån de föremål som var placerade i det tabernakel (senare tempel) som...

läs mer