Under hösten ställde jag lite öppna frågor kring Guds närvaro på twitter och märkte att människor tänker på olika saker när de hör ordet. Olika rörelser och teologiska traditioner använder det på lite olika sätt.

Det kan komma som en överaskning när man inser att uttrycket ”Guds närvaro” inte finns i Bibeln! Guds närvaro finns i Bibeln, men kallas andra saker. Guds närvaro är ett samlingsnamn vi använder för att beskriva flera saker som är sammankopplade med varandra. Jag kommer snart att gå in på dessa ”ingredienser”.

GUDS PARFYM

Här är min defintion av Guds närvaro:

“Den atmosfär och substans som finns hos Fadern, Sonen & den helige Ande.”

Tänk parfym! Ni vet när ni sitter på bussen en varm sommardag och hamnar bakom någon som har en sån där otäck tung rysk parfym. Det känns som att man sitter och badar bastu innuti ett gelehallon och man vill ut.  Man kan säga att Guds närvaro är Guds (ljuvliga!) parfym. När han är nära oss så kan vi känna den, när han omfamnar oss eller rör vid oss eller gör olika saker i våra liv så omsluts vi av hans närvaro, även om vi inte alltid märker av den. Om jag sprutar på mig lite parfym så är parfymen inte en del av mig, jag är ju inte min parfym, –  men Guds närvaro strömmar från Gud och är en del av honom. Det går  inte att skilja Guds närvaro från Gud som person.

INGREDIENSER I GUDS NÄRVARO

Som jag skrev tidigare är Guds närvaro ett samlingsnamn för olika bibliska begrepp.

  1. Den helige Ande

Den helige Ande är efter Pingstdagen utgjuten över jorden. Ingen del av treenigheten är oss närmre än den helige Ande, – han bor ju inom oss! Han talar till oss, formar oss, utrustar oss och hjälper oss från insidan. Ofta när människor upplever Guds närvaro i Nya Testamentet så beskrivs det som att de uppfylldes av, tog emot eller döptes i Anden. Resultatet av Andens verk i våra liv är bl.a. kärlek, frid och glädje. Man skulle kunna säga att dessa tre är grundämnen i Guds närvaro.

  1. Andens kraft och smörjelse

I den första ingrediensen så fokuserade jag på Andens inre verk. I Gamla Testamentet smorde man människor med olja som en symbol på Andens närvaro och kraft. Även i NT används ordet ”smörjelse” som Andens kraft över oss för tjänst.

Hur Gud smorde Jesus från Nasaret med den helige Andes kraft, han som gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld, för Gud var med honom. Vi är vittnen till allt han gjorde både på den judiska landsbygden och i Jerusalem. (Apg 10:38)

Herrens Ande är över mig, för han har smort mig till att… (Luk 4:18a)

Andens kraft verkade på samma sätt genom de första kristna som genom Jesus. Gud är densamme idag och Andens gåvor och kraft finns tillgängliga för de som söker dem. När den blödarsjuka kvinnan rörde vid Jesu manteltofs så säger Jesus: ”Jag kände att kraft gick ut från mig.” (Luk 8:46b) Det är inte omöjligt att  kvinnan kände någon form av kraft röra vid henne i samband med helandet. Vi vet från erfarenhet att människor som blir helade ibland känner värme eller strömmar av något som liknar elektricitet.

Så ibland när vi berörs av Guds närvaro personligen eller när vi känner av den i rummet så kan det vara just Andens kraft och smörjelse som är verksam, – ibland kopplad till en eller flera personers tjänst som är närvarande. Vi har ibland svårt med detta, eftersom vi är rädda att vi ska skymma Gud om vi har någonting med saken att göra. Men faktum är att Gud älskar att ge av sitt goda till sina barn och se hur de förmedlar det vidare till andra. Det mesta som Gud gör på jorden gör han genom människor.

  1. Guds härlighet

”När prästerna lämnade helgedomen fyllde molnet Herrens hus, så att de inte kunde förrätta sin tjänst: Herrens härlighet uppfyllde templet.” (1 Kung 8:10-11)

Jag har tyvärr inte utrymme att göra ett bibelstudium om Guds härlighet i GT här. Kortfattat kan man säga att Guds härlighet är Guds synbara eller påtagligt konkreta närvaro. Ibland i GT är det ett moln eller pelare av eld som omger Gud Fadern när han besöker en plats. Ibland tror jag att vi använder denna term lite för lättvindigt, när vi egentligen menar den helige Ande eller Andens kraft. Jag tror dock verkligen att Guds härlighet ibland kommer till oss även idag på olika sätt.

  1. Änglar

Bibeln ger oss inga detaljerade skildringar av änglarnas tjänst. Vi vet att de finns med oss hela tiden och utför Guds verk (Heb 1:14). Men hur de gör detta är oklart. Människor som besökts av änglar beskriver ofta att Guds närvaro var stark och överväldigande. Vad var det de kände? Bär änglar med sig atmosfären från himlen? Är det Guds härlighet de bär på? Eller samverkar de kanske med den helige Ande så det i själva verket är Andens närvaro de upplevde? Eller har änglar en egen strålglans som de fått i gåva från Gud? Som du förstår går det inte att besvara dessa frågor! Vi kan bara konstatera att Guds närvaro och inflytande ökar när änglar finns med i bilden.

De som har gåvan att skilja mellan andar berättar hur de kan se änglar gå runt och lägga händerna på människor, kasta något som liknar eldsklot m.m. Heb 1:7 säger att Gud gör sina änglar till vindar och eldslågor. Intressant att en vind och eldslågor manifesterar sig i samband med Andens ankomst på Pingstdagen. Behöver inte ha ett samband, men det är roligt att spekulera!

Ibland när människor blir berörda av Gud berättar de som har urskiljningens gåva att de ser hur änglar medverkar. Vi västerlänningar har instinktivt svårt att ta till oss dessa saker eftersom vi är mer präglade av den naturalistiska världsbilden än vad vi önskar. Ofta tänker vi att människan är här nere på jorden, och Gud är uppe i himlen. Att det skulle finnas en parallell mellannivå med änglar och demoner som påverkar vår vardag känns främmande för många.

Vi ska inte per automatik förkasta berättelser från människor med urskiljningens gåva. Gåvan att skilja mellan andar är just, – en gåva. Den är en gåva till församlingen som hjälper oss att se vad Gud gör och att urskilja. Om inte Gud ville att vi skulle känna till hur änglar finns med och välsignar så skulle han inte låta människor se detta.

AVSLUTANDE TANKAR

Jag hoppas att du har fått en klarare bild av Guds närvaro! Det finns som du förstår betydligt mer att säga om alla ”ingredienserna” ovan. Som om inte det vore nog så finns det säkert fler ingredienser och djupheter i detta väldiga och underbara som vi försöker beskriva med ordet Guds närvaro.

I nästa del så kommer vi att titta lite närmare på hur Guds närvaro tar sig i uttryck, och inte minst besvara frågan: ”Kan Gud var mer eller mindre närvarande?” Vad innebär det egentligen att Gud är allestädes närvarande?