I en annan artikel här på nyreformation.se beskriver jag den koreanske pastorn David Yonggi Chos undervisning om Tabernakelbönen. Denna bön, som tar sin utgångspunkt i de föremål som var placerade i Israels tabernakel (senare tempel), är i mitt tycke en bra modell både för enskild och gemensam bön. Faktum är att jag själv har användt den ganska ofta i min personliga morgonbön.

Men Yonggi Cho har även andra bra tips på hur man kan strukturera sin bön när man ber i större grupp. En sådan modell är det som han kallar för ringar-på-vattnet-bön. Här börjar man helt enkelt i de frågor som ligger en själv närmast, för att därefter ”utvidga cirkeln” till att omfatta mer och mer avlägsna och/eller generella böneämnen.

Man kan exempelvis börja med att be för sina egna behov och för sin närmaste familj. Därifrån vidgar man ”cirkeln” till att omfatta sina övriga släktingar – sina vänner – sina grannar – sin hemort – sitt land – sina grannländer och till sist andra kontinenter.

På ett sätt är förstås detta vare sig revolutionerande eller särskilt märkvärdigt. Men Yonggi Cho noterar att om man är många som ska be samtidigt, och om man vill se till att det verkligen blir ett bönemöte (inte en allmän lovsångsstund), då är en sådan här struktur att föredra. Med en utsedd böneledare kan man med denna modell utan problem be i en timme tillsammans, där varje ”ring” får fem minuter på sig att utvecklas.

Yonggi Cho ger även en ingående skildring av hur man kan använda sig av Herrens bön för denna typ av gemensam bön. Jag har själv använt mig av denna ganska ofta när jag har lett större grupper av människor i bön. En fördel med Herrens bön är ju att den ofta fungerar bra att ”haka upp” sina böner på även för den som är ovan bedjare. Det man helt enkelt gör är nämligen att man vandrar genom den bön som Jesus har lärt oss, men att man stannar upp inför varje enskild strof i bönen och tar några minuter för att be utifrån denna strofs ”tema”. Ungefär så här:

Fader vår som är i himlen – tacka Gud för att han är vår Far, att han älskar oss med en förälders kärlek och att han genom tron har gett oss tillgång till det himmelska arvet.

Helgat varde ditt namn – be att Guds namn ska bli förhärligat i våra liv/vår församling/vårt land utifrån alla de egenskaper som träder fram i Bibeln utifrån Guds namn: Herren vår Skapare, vår Frälsare, vår Hjälpare, vår Herde, vår Läkare, vår Frid …

Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, såsom i himlen så ock på jorden – be att allt det som enligt Guds ord kännetecknar Guds rike/himlen ska få påverka tillvaron också här och nu.

Ge oss i dag vårt dagliga bröd – be för alla våra vardagliga behov.

Och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro – be att Gud ska uppenbara det som är synd i våra liv och be om förlåtelse för detta; rannsaka oss själva om det är någon vi själva behöver förlåta.

Inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo – be om Guds beskydd och om seger över Satan i våra egna liv.

Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet – lovprisa Herren för hans storhet och makt.