Guds närvaro. Vi använder ordet regelbundet. Ibland så vet vi nog inte själva vad vi menar! Även om vi förstår vad vi menar så inser man snart att kristna kan tänka lite olika kring begreppet. Men det vanligaste tror jag är att man inte tänkt alls i frågan. Jag märker att många saknar en genomtänkt reflektion kring Guds närvaro. Själva uttrycket Guds närvaro finns inte i Bibeln, utan är ett slags samlingsnamn vi använder för att beskriva flera olika saker. En annan sak som försvårar samtalet är att det inte går att begränsa det till ett bibelstudium. Kyrkohistorien är full av erfarenheter och beskrivningar av Guds närvaro som är utombibliska. OBS! Inte obibliska. Det är skillnad på att någonting inte omnämns i Bibeln och att någonting motstrider Bibeln. För att en undervisning om Guds närvaro ska vara relevant så behöver vi våga gå bortom Bibelns sidor och lyssna in kyrkans erfarenhet. Vår teori måste överensstämma med verkligheten. Om det vi säger och undervisar inte kan beskriva och förklara det Gud gör så är troligen vår teologiska box för liten. Att misstro andras erfarenheter och klamra sig fast vid sin egen begränsade erfarenhet är tryggt men inget seriöst alternativ.

I denna bloggserie om Guds närvaro vill jag titta närmare på följande:

  • del 2: Vad är Guds närvaro?
  • del 3: Kan Gud vara mer eller mindre närvarande?
  • del 4: Hur upplever vi Guds närvaro?
  • del 5: Hur tar vi emot mer av Guds närvar0?
  • del 6: Gudstjänst med Guds närvaro i centrum

Serien utgår från min predikan på Kingdom Culture konferensen i november. 
(Tyvärr så blev den inte inspelad pga tekniska problem!)

Jag hoppas att du vill tänka tillsammans med mig kring Guds närvaro! Även om jag kommer att argumentera för hur jag tror så är jag mycket intresserad över att höra hur du tänker. Jag tror att samtalet är viktigt och jag ändrar mig mer än gärna eller nyanserar om jag hör någonting som är mer övertygande än min tolkning.

Min bön för dig som läser är att du inte bara ska få större förståelse för Guds närvaro,
utan att Gud ska röra vid dig och omsluta dig allt mer med sin närhet!