I sin bok Hur du ber (Livets Ords Förlag 1999) beskriver den koreanska pastorn David Yonggi Cho en form av bön som han kallar för Tabernakelbönen. Mycket enkelt går den ut på att man nalkas Gud utifrån de föremål som var placerade i det tabernakel (senare tempel) som Gud uppmanade israeliterna att bygga under den 40-åriga ökenvandringen. I mitt eget böneliv har jag upptäckt att den ger goda hållpunkter för hur jag kan komma till Gud i bön, och särskilt då om jag har en lite längre tid till förfogande.

En kortfattad böneordning kan se ut ungefär så här. Betydligt mer finns att säga, men om du vill fördjupa dig ytterligare föreslår jag att du själv kollar in Yonggi Chos bok. Se det som ett tips för din egen stilla stund med Herren!

Brännofferaltaret (försoningsoffret)

– bön om förlåtelse

– tacksägelse för Jesu seger över syndens, dödens och djävulens makt

Kopparkaret (rening/helgelse)

– bön om Kristuslikhet och Andens frukt

– tacksägelse för att Gud både kan och vill förvandla oss till sin likhet

Ljusstaken (Andens olja, inne i det heliga)

– bön om att vi ska bli alltmer uppfyllda av Anden

– bön om utrustning genom Andens gåvor

Skådebrödsbordet (Guds ord)

– tacksägelse för Guds ord

– bön om vilja och kraft att lyda Guds ord

Rökelsekaret (de heligas böner)

– förbönstjänsten (= alla människor och sammanhang du beslutat att be för)

– tacksägelse för vem Gud är och vad Gud gör

Förbundsarken (nytt förbund genom Jesus, inne i det heliga)

– Guds namn

– Jesus har fått namnet över alla andra namn

Nådastolen (platsen för Guds härlighet, Guds tron här på jorden)

– bön om allt det som våra hjärtan önskar

– ”Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.”

– ”Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er.”