Frågor och svar om fysiska reaktioner

I tillägg till David Wellstams undervisning på temat fysiska reaktioner på den helige Andes närvaro kommer här ett antal frågor och svar som jag skrev ihop efter TEJP Syd 2011. Fråga: Är det verkligen Gud som ligger bakom dessa reaktioner? Svar: Inte alltid! Som synes...

Gud är ordningens Gud

Paulus skriver att Gud är ordningens Gud. Denna fras brukar kritiker av nutida karismatik använda för att argumentera för att det som sker enbart är mänsklig hysteri eller satans verk. Samma argument användes för över 200 år sedan mot väckelsen the Great Awakening i...