Svensk antikarismatik

Jag är på träff för nya medarbetare i min region av Equmeniakyrkan eftersom jag i år återkommit i församlingstjänst efter några års uppehåll. Presentationsrunda: Säg vad du heter, var du jobbar och något roligt du varit med om i jobbet senaste månaden. När det blir...

Vad är osund karismatik?

Ett av mina huvudspår på bloggen är att inspirera och ge verktyg till sund karismatik. Eftersom jag lyfter fram hur viktigt detta är för församlingen och Guds rike så kan man få intrycket av att jag naivt är positiv till ALLT så länge Guds kraft verkar. Inget kunde...

Frågor och svar om fysiska reaktioner

I tillägg till David Wellstams undervisning på temat fysiska reaktioner på den helige Andes närvaro kommer här ett antal frågor och svar som jag skrev ihop efter TEJP Syd 2011. Fråga: Är det verkligen Gud som ligger bakom dessa reaktioner? Svar: Inte alltid! Som synes...

Fysiska reaktioner på Guds närvaro

”Eh…jaha, vi kanske borde sätta oss på golvet?” sa jag lite besvärat. ”Det är ju typ bara vi som står upp!” För ca 6 år sedan besökte jag & min fru konferensen ”Living in the Super-natural” i England. Vi hade aldrig varit i kontakt med den nutida karismatiska...

Gud är ordningens Gud

Paulus skriver att Gud är ordningens Gud. Denna fras brukar kritiker av nutida karismatik använda för att argumentera för att det som sker enbart är mänsklig hysteri eller satans verk. Samma argument användes för över 200 år sedan mot väckelsen the Great Awakening i...