Efterföljelsen och lydnaden

Lydnad har under lång tid varit något problematiskt i den västerländska kulturkretsen. För mina far- och morföräldrars generation var det hitlertyskland med dess kadaverdisciplin som präntade in bilden av den ”farliga lydnaden”. I min föräldrageneration var det i...