Trons fundament

Under denna flik har vi samlat ett antal artiklar på teman som vi betraktar som grundläggande för all kristen tro och praktik. För enkelhets skull har vi även grupperat dem utifrån följande fyra huvudkategorier (klicka på rubrikerna):

***

Bibeln – utan fel i allt!?

En av de mest grundläggande frågor vi som kristna kan ställa oss är: vilken syn har vi egentligen på vår Bibel? Är den Guds ord, eller människors ord, eller både och? Är den Guds tankar om oss människor, eller människors tankar om Gud? Inga av dessa frågor låter sig...

läs mer