Trons fundament

Under denna flik har vi samlat ett antal artiklar på teman som vi betraktar som grundläggande för all kristen tro och praktik. För enkelhets skull har vi även grupperat dem utifrån följande fyra huvudkategorier (klicka på rubrikerna):

***

Hela Bibeln vittnar om Jesu unika ställning

Med jämna mellanrum dyker frågan om Jesu unika ställning upp i den kyrkliga debatten. Nu senast är det Svenska kyrkans blivande ärkebiskop, Antje Jackelén, som i en märklig teologisk krumbukt poängterar att ”Jesus säger att han är sanningen, men han säger inte att jag...

läs mer

Gud och gudsbilderna

Vilken Gud tror du på? Frågan är i högsta grad berättigad i vår tid. Aldrig förr har det andliga sökandet tagit sig så många olika uttryck som i dag – i alla fall inte i vår del av världen. I 2000-talets Sverige bor muslimen granne med den kristne och ateisten med New...

läs mer

Därför behöver vi läsa Guds ord

Det finns många goda skäl för att avsätta tid för att läsa Guds ord. I en tid då många människor kämpar med sin personliga bibelläsning kan det vara värt att påminna sig om detta. Låt mig därför kort få påminna om några rikedomar som vi kan få del av genom vårt...

läs mer

Det omistliga: 1 Kor 15:1-11

Paulus berömda ord ur Första Korinthierbrevet har snart 2000 år på nacken. Men som så ofta annars fascineras jag av hur aktuella apostelns ord är. Inte minst den Jesusdebatt som för några år sedan pågick i medierna fick ju bidra till att den kristna tron i allmänhet...

läs mer