Trons fundament: Det kristna livet

Troheten kan medföra lidande

I en gästkrönika den 10 april uttryckte Daniel Grahn sin frustration över att frågan om sexualitet i allmänhet och homosexualitet i synnerhet har kommit att bli ”den frågan som definierar kyrkan i det svenska samhället”. ”Ingen fråga skymmer Jesus på samma sätt”,...

Efterföljelsen och lydnaden

Lydnad har under lång tid varit något problematiskt i den västerländska kulturkretsen. För mina far- och morföräldrars generation var det hitlertyskland med dess kadaverdisciplin som präntade in bilden av den ”farliga lydnaden”. I min föräldrageneration var det i...