Följande uppsats är skriven av Rickard Cruz, och den ger en god belysning av hur termen apostel används i Nya testamentet:

Apostlar i NT