Då var det äntligen dags att upptäcka aposteln! De andra tjänstegåvornas tjänst är ganska enkla att beskriva, namnen avslöjar dem. Profeten är profetisk, evangelisten evangeliserar, herden tar hand om och läraren undervisar. “Aposteln… hm… han… eh… hm…  tja…” Det grekiska ordet för apostel är apostolos, som betyder utsänd. När Jesus samlar, tränar och sänder ut ledargruppen som påbörjar rörelsen som ska utbreda Guds rike över hela världen så väljer han att kalla dem just apostlar. Vad många inte vet är att det grekiska ordet var laddat med innebörd i den grekisk-romerska världen där kyrkan föddes:

“Among the earliest uses of the term were the Greek historians who used it to describe an admiral over a fleet of ships sent out by his king to discover, explore, conquer, and establish his government in new territories. Jesus’ choice of the word reflects this meaning and stresses its emphasis on “one sent from another” or a fully authorized representative, ambassador of the sender. (Lyssichus, Or., 19:21; Demosthenes, Or., 18:107) So, Apostles are fully authorized representatives or ambassadors of the one who sent them.“ (Dr. Ron Cottle and Dr. John P. Kelly)

Jesus kom för att plantera Guds rike på jorden (Luk 13:18-19). Guds rike är den sfär av inflytande där Gud regerar, där Jesus är Kung. Att Jesus väljer att kalla sina ledare apostlar är därför naturligt. De skickas ut för etablera Guds rike på nya platser och etablera en Gudsrikeskultur där. Det ingick i de romerska apostlarnas uppdrag att ta över platsen de kom till och skapa en romersk kultur där så att folket skulle bli en naturlig del av romarriket. Lyckades de införliva sin kultur på ett bra sätt så skedde färre uppror och invånarna anpassade sig till tanken att de tillhörde Romarriket. Utifrån detta kan vi dra slutsatsen att en apostels uppgift är att upptäcka ny mark och plantera församlingar, men också att skapa och upprätthålla en Gudsrikeskultur.

PAULUS SOM FÖREBILD

Paulus är den apostel som vi vet mest om, men det är viktigt att inte bygga en för trång box som alla apostlar måste passa in i. David Cartledge sammanställer i boken Den apostoliska reformationen följande beskrivning av apostlar utifrån Paulus:

– tecken, under, helanden, mirakel (2 Kor 12:12, 1 Kor 4:19-20)

– grundande av nya församlingar (1 Kor 9:2)

– ödmjukhet (2 Kor 11:22-23, I Kor 4:9)

– erkännande genom andra apostlar (Gal 2:9)

– uppoffringar (Fil 2:17, 1 Kor 9:1)

– lidanden (2 Kor 4:8-11, 11:23-27)

– änglabesök hos aposteln (Apg 27:23)

– personlig uppenbarelse av Kristus (Apg 9:3-6, 1 Kor 9:1)

– auktoritet (2 Kor 10:8, 1 Kor 4:19-21)

– aposteln erkänner, placerar och förordnar andra tjänstegåvor (Apg 14:23, Tit 1:5)

– har översikt och urskiljning (Apg 13:9-12, 1 Kor 5:5)

– korrigerar församlingar 1 Kor 5-15)

En person måste naturligtvis inte kunna “checka av” alla dessa saker för att vara en apostel.

ALAN HIRSCH OM APOSTLAR

”The apostle is the custodian of the core and founding ideas (that is, it’s DNA) of the ecclesia. The ministry is characterized by the following interrealted components:

  • Extension of Christianity as a whole onto new ground
  • Developing and maintaining systemwide health
  • Mobilizing for movement and broad impact
  • Maintaining glocal (a combination of global and local) networks and relationships)

(Hirsch & Catchim, The Permanent Revolution)

Hirsch beskriver aposteln som planter, architect, foundation layer, father och ambassador. Han  menar att aposteln och profeten lägger kyrkans grund och att apostelns är en naturlig ledare för ledare som skapar rörelse och momentum.

APOSTLAR ÄR ARKTITEKTER & TEAMLEDARE

Paulus beskriver sig själv som en klok byggnadsmästare (1 Kor 3:10). Apostlar är visionsdrivna personer som har en inre ritning av hur Guds församling bör se ut. De ser helheten och är teamledare som hjälper andra att finna sin funktion. I Bibeln ser vi hur apostlarna tillsätter ledare i församlingarna. Om läraren är riktad mot Bibeln, herden mot de kristna, evangelisten mot världen och profeten mot himlen, så är aposteln riktad mot visionen och mönsterbilden.

“An apostlic leader motivates, mobilizes and mentors believers for ministry, mission and multiplication. Apostles are builders who see the heavenly blueprint and are able to assemble the right people, processes and resources to accomplish a goal. They not only mobilize others but also impart the anointing and skills needed to help other leaders mobilize people. Apostles keep people connected to God’s mission. …An apostle is a “sent one who sends”, and they are commissioned in the full authority of the sender with a heavenly vision of what they are assigned to build on earth.” – Michael Brodeur, Revival Culture

Eftersom en apostolisk ledare är visionär, ser helheten och är församlingsbyggare, så blir han den naturlige teamledaren för de fem tjänstegåvorna. Det betyder inte nödvändigtvis att han har vetorätt eller bestämmer mer, bara att han är duktig på att samordna och fascillitera de andras perspektiv och gåvor.

“It is as though God himself has given blueprints to certain individuals to reproduce Heaven on the earth. Along with this blueprint, the anointing of the apostle contains a quality that stimulates and draws to the surface the diverse anointings in the people around him. As those around the apostle begin to manifest their own unique anointings, it creates an environment of “sub-contractors” who help the “master builder” to realize the blueprints of Heaven.” – Danny Silk, Culture of honor

TVÅ OLIKA SLAGS APOSTLAR

Många menar att vi i Bibeln kan se två olika slags apostlar: pionjärapostlar som Paulus, och apostlar som överser församlingar såsom Jakob & Petrus. Bilden av aposteln som den församlingsgrundande missionären visar bara på en slags apostlar och en del av den apostoliska tjänsten. Det står ingenting om i Nya Testamentet om att Jakob planterade någon församling, men han beskrivs som “en av pelarna” i (Gal 2:9).

“Barnabas not only planted churches, but at Antioch he went and took over a church which had already started.” (David Petts, Body Builders)

”In western contexts, the Pauline [apostle] is called to extend and establish Christianity into new ground in the west, while the Petrine [apostle] is called to help reframe the nature of Western Christianity itself.” – Hirsch & Catchim, The Permanent Revolution

Om aposteln är en mästerbyggare med gåva att leda och bygga församling, vore inte aposteln en utmärkt ledare för en traditionell församling i behov av förändring och förnyelse?

APOSTLAR MED OLIKA KAPACITET

Precis som de andra tjänstegåvorna så är inte alla apostlar regionala och nationella ledare. Detta kan låta märkligt i våra öron, eftersom ordet apostel är intimt förknippat med ledarskap för de flesta av oss. Sanningen är dock att det finns gott om människor med apostoliska kännetecken som varken sitter i församlingsledningar eller rör sig utöver lokal nivå. De är skickliga på att bryta ny mark på olika områden och att upprätta struktur och kultur, om än inte i Paulus-skala.

AVSLUTANDE TANKAR

Jag hoppas du har lärt känna aposteln lite bättre än innan! Det är viktigt att vi inte cementerar apostelns roll för fyrkantigt. Jag tror nämligen att apostlar kan se lite olika ut. Det har alltid funnits apostlar, även om de inte har erkänts som sådana av kyrkan genom historien. Det offentliga erkännandet av apostelns tjänstegåva kommer att uppmuntra och frigöra många i våra församlingar att vara de som Gud har skapat dem att vara.

Hur ser du på apostelns tjänst?