Om evangelisten ibland gör kristna nervösa så gör profeten dem knäsvaga! Profeten är riktad mot himlen och Gud, inte mot människor. För profeten är Guds vilja och plan viktigare än vad människor tycker och känner. Denna tjänstegåva har en passion för förändring och förnyelse – om inte människor vill detta, så fine! Håll er ur vägen, så går vi som vill vidare! Profeten tenderar att se saker lite mer svartvitt och kan ibland få kämpa med otålighet och frustration. Profeten hjälper församlingen att inte förlora glöden och börja kompromissa.

Att vara profet är att tala å Guds vägnar (2 Mos 7:1-2). Profeten har inte bara en profetisk gåva, utan hela hens varelse präglas av profetisk smörjelse och profetiskt perspektiv.  Profeten har ofta en dragning till bön, förbön och lovsång.

Under Gamla Testamentets tid sände Gud profeterna till Israel för att återupprätta Guds tanke med landet. De utmanade avgudarna, utmanade de religiösa ledarna och folket att omvända sig från synd och ljumhet och påminde folket om vad Gud hade gjort och sagt i det förgångna. Flera av dem hade starka visioner, upplevelser av det himmelska och hörde Gud tala på olika sätt. Det verkar även som att det fanns profetskolor där profeter tränades av andra profeter. Den sista gammaltestamentliga profeten var Johannes döparen, men många drag från GT-profeterna återfinns även hos NT-profeter. Jämför tex lärjungen Johannes uppenbarelser med Daniel eller Hesekiel…

I Apostlagärningarna omnämns följande personer som profeter: Agabus (11:27-28, 21:10), Judas och Silas (15:32) och några eller alla av Barnabas, Simeon, Lucius, Manaen, Paulus (13:1-2). Paulus & Barnabas var alltså både profeter och apostlar. Uppenbarelseboken lär oss att även lärjungen Johannes var en profet.

James Goll beskriver tolv olika slags profeter i boken The Seer. Oavsett om man tror att det går att kategorisera på det sättet så lär oss hans undervisning olika sätt som profeters tjänst kan komma till uttryck.

 • Dreamers and visionaries. Siare/seers som främst mottar kommunikation visuellt och är mer riktade mot det himmelska och den osynliga verkligheten. 
 • Prophets who proclaim God’s corporate purpose. Riktar sig främst till större grupper/Kristi kropp som helhet och hör Guds planer. 
 • Prophets who proclaim God’s heart standards for his people. Kallar till helighet, överlåtelse, och utmanar avgudar.  
 • Prophets who proclaim the church’s social responsibilities and actions. Förmedlar Guds hjärta för samhället och de utsatta. 
 • Prophets who speak forth the administrative strategy of God with a political slant. Profeter med gåvor av ledarskap, vishet och administration som är mer riktade mot samhället än församlingen. 
 • Prophetic worship leaders who ushers in the manifested presence of God through prophetic worship. Titeln säger allt!
 • Prophetic intercessors. Har profetisk förbönstjänst utifrån vad Gud lägger på deras hjärtan.
 • Spirit-bearers. Profeter som bär på och förlöser ett ovanligt mått av Guds närvaro och utför tecken och under. 
 • Prophetic councelors. Profet-herde kombination med stort hjärta, vishet och urskiljning som helar människors inre och vägleder. 
 • Prophetic equippers. Profet-lärare kombination som systematiserar det övernaturliga, Andens kraft och gåvor och utrustar andra. 
 • Prophetic writers. Profeter som främst är i tjänst genom att skriva, skapa eller sin konst. 
 • Prophetic evangelist. Leder nya människor till Jesus genom det profetiska i vardagen och på gatan. 

“A prophetic leader experiences and express God’s presence, power and perspective and imparts the same ability to others. Prophets are discerners wo can see into the heart of God, the heart of people, and the heart of circumstances and declare God’s purpose in every arena. Prophets impart a love for worship and prayer and encourage others to move in the gifts of the Spirit. Prophets keep people connected to God’s presence.”

– Michael Brodeur, Revival Culture

Michael Brodeur nämner här en viktig funktion som profeten har: att profeten förmedlar (eng: imparts) kraft till andra troende att ha liknande upplevelser och erfarenheter som hen själv har. Kom ihåg, en av tjänstegåvornas främsta uppgift är att utrusta hela församlingen utifrån sin unika smörjelse. Om en profet verkar som ledare i en församling så kommer församlingen som helhet att bli mer profetisk. När profeten Elisha och hans tjänare stod på berget såg Elisha att det fanns mängder av krigsänglar som beskyddade dem. Då bad Elisha Gud att öppna ögonen på tjänaren, och då såg även han vad som skedde bakom kulisserna i andevärlden (2 Kung 6:13-17).

“The dynamic ways in which God speaks to the prophet, including dreams, visions, and trances, create awareness of God’s involvement with us. These supernatural tools introduce an infusion of sensitivity toward Heaven’s activity and plans…the anointing on the prophet actually equips us to have our own heavenly experiences.” – Danny Silk, Culture of honor

Till sist så tycker jag vi bör se oss i spegeln och ärligt svara på följande fråga: är profeter välkomna och uppmuntrade att komma till uttryck och blomstra i Sveriges frikyrkor? Om inte, så kommer vi gå miste om välsignelsen och tjänsten från 1/5 av tjänstegåvorna ibland oss. 20 % av församlingen kommer aldrig att kunna vara sig själva och tjäna Gud såsom han tänkt. Så låt oss aktivt verka för att profeterna ibland kommer i funktion!

Jesus var profet.

Profeten återspeglar Jesu profettjänst i församlingen.

Vad skulle vi göra utan profeten?