Jag är för evigt tacksam till Gud för tjänstegåvan läraren! Som kunskapstörstande person har det alltid varit oerhört viktigt för mig att förstå och veta. Genom lärares insikter i Bibeln och livet har jag vid flera tillfällen förnyats i mina tankar vilket har förvandlat mitt liv. Lärararna som finns mitt ibland oss är verkligen gåvor från Kristus till våra församlingar. Lärare är de människor som är duktiga på att inhämta kunskap och sedan ge den vidare till andra.

Den enda renodlade läraren som nämns i Bibeln är Apollos. Det grekiska ordet för lärare är didaskalos. Det är en del av samma ordgrupp som didasko, vilket betyder “att undervisa” eller “att träna”. En lärare både undervisar teoretiskt och ger praktiska instruktioner. Den praktiska sidan av läraren ser vi i att de som skrev teaterpjäser brukade kallas didaskalos eftersom de också lärde skådespelarna sina roller.

Läraren har två passioner:
1. Bibeln
2. Att undervisa och utrusta andra

Man kan säga att läraren är riktad mot Bibeln. Läraren inte bara förmedlar Bibelns sanningar till andra, han/hon hjälper människor att själva utforska Guds bok. Läraren har lätt för att lära sig saker och är duktig på att förmedla det vidare till andra på ett enkelt och pedagogiskt sätt. Danny Silk skriver om läraren i boken Culture of honor:

The love of Scripture and the knowledge that teachers carry help them to communicate complex processes in simple analogies and applications. – Danny Silk

Den akademiska världens grekiskinspirerade överbetoning på det teoretiska riskerar dock att producera obalanserade lärare som inte värderar praktisk och vardagsorienterad undervisning tillräckligt högt. Aposteln Paulus ansåg sig själv även vara lärare och vi ser mycket praktisk undervisning och instruktioner i hans brev till församlingarna. På samma sätt bör inte läraren endast utlägga Bibeln och förklara olika läror, utan utifrån församlingens behov leda rätt, korrigera och lärjungaträna med sin undervisning. Alan Hirsch menar att det kanske är på sin plats att vi utmanar en del av den undervisningstjänst som finns i våra kyrkor och att vi behöver påminnas oss om de hebriskt praktiska rötterna i bibliskt tänkande i motsats till det grekiskt abstrakta:

For biblical teachers, their lives are to be their primary messages, and they speak with the authority of people who can live what they speak; these are the true rabbis. Teaching is not about speculation of ideas in themselves (idealism); rather, it is about the ministry of ideas in action (ethos, that is, discipleship and formation. We cannot teach what we do not know, and we cannot lead where we will not go. Therefore, biblical teachers must have real participation in the ideas they propose. – Alan Hirsch, The Permanent Revolution, s.47

Michael Brodeur är inne på samma linje i boken Revival Culture:

Teachers communicate and convey truth that brings transformation. Teachers are trainers who are not content to merely present information – their goal is to not only be hearers of the word but doers as well (see Jak 1:22). They function in discipling new believers, educating growing believers, and equipping future leaders, and they impart a passion for discipleship and transformation in others. Teachers connect people to the word. – Michael Brodeur

OLIKA SLAGS LÄRARE
Som vi utforskade i ett tidigare avsnitt (se del 2 på Kingdom Blog) så menar Paulus att vi alla är tjänstegåvor. Alla är dock unika, både i uttryck och kapacitet. Vissa lärare har en undervisande funktion i vardagsnära relationer, andra undervisar mindre grupper, somliga har mandat att undervisa regelbundet i den lokala församlingen, medan andra är kallade att undervisa regionalt, nationellt eller internationellt. Vissa lärare skriver mest för eget bruk, andra skriver hemgruppsmaterial, bloggar eller författar böcker. Alla lärare är inte kallade att vara församlingsledare, men somliga är det.

Alla lärare är inte tillräckligt skickliga kommunikatörer för att stå på en scen och undervisa 300 troende varje söndag. I husförsamlingen eller smågruppen kan och bör dock alla de troende (inklusive lärarna) ha möjlighet att dela sin kunskap, sina erfarenheter och insikter från sin bibelläsning.

Jesus var lärare.
Läraren återspeglar Jesu lärartjänst i församlingen.
Vad skulle vi göra utan läraren?