En av de händelser som har betytt mest i mitt kristna liv är den dag då jag fick tungotalets gåva. Det har hunnit gå rätt många år sedan dess, men än i dag är det en gåva som jag ofta använder. Den är en hjälp för mig att be, och därmed också att umgås med Gud.

På ett sätt kan man ju säga att tungotalet är en ganska ”liten” gåva. Flera andra av de så kallade nådegåvorna är betydligt mer angelägna, och kan framför allt vara till välsignelse för betydligt fler än den som själv har gåvan. Samtidigt är vi många som bär på erfarenheten att tungotalet kan fungera som ett slags ”port” in till mycket annat av det som Gud vill utrusta oss med. Tungotalet kan helt enkelt göra det lättare för oss att uppleva den helige Andes närvaro och kraft i nuet.

Vissa av er som läser detta har kanske aldrig fått någon undervisning om vad tungotalet är. En kort sammanfattning skulle därför kunna vara:

  • Tungotalet är gåvan att tala ett språk som man själv inte har lärt sig, utan som ”ges en” direkt av Gud. Den beskrivs både i Nya testamentets brev (t ex 1 Kor 14), i Apostlagärningarna (t ex kap 2 och 10) och av Jesus själv (se Mark 16:17).
  • Tungotalet viktigaste funktion är att hjälpa oss i bönen. Det är alltså ett bönespråk, och i första hand avsett för vårt personliga umgänge med Herren.
  • Ibland framträder tungotalet också i lite mer spektakulära former. Det vanligaste är att det kommer i form av en profetia som vi får tala ut, och som vi sedan får be att den helige Ande ska hjälpa antingen oss själva eller någon annan att uttyda. I dessa situationer är alltså både en profetisk gåva och en särskild uttydargåva i funktion (jfr 1 Kor 12:10).
  • I sällsynta fall kan tungotalet också vara ett annat, befintligt språk. Det visar sig i att någon som hör det vi ber ut faktiskt känner igen våra ord som hans eller hennes modersmål. Det var detta som skedde på den första pingstdagen (se Apg 2).

Alla kristna har inte tungotalet. Inte heller alla som ber om gåvan får den. Men det verkar ändå som att detta är en nådegåva som Gud är väldigt frikostig med. Globalt brukar man räkna med att ca 600 miljoner kristna talar i tungor. Orsaken till detta skulle jag tro är att tungotalet är en hjälp för oss kristna att be. Och eftersom vi är många som kan tycka att bönen ibland går lite trögt, har Gud helt enkelt ordnat det så att det finns en gåva som kan hjälpa oss med detta!

Om du själv längtar efter ett bönespråk vill jag uppmuntra dig att be om denna gåva. Själv bad jag i flera år innan jag fick den. Andra får den första gången de ber om den. Enda sättet att veta hur det blir för dig är att be – gärna tillsammans med någon annan, som redan har fått denna gåva!

 

Om du vill lyssna på en predikan som jag tidigare har hållit över detta tema, kan du gå in här.