Även om Guds närvaro är en substans som existerar helt oberoende av om någon ser eller upplever den, så går det inte att komma ifrån att Guds närvaro ofta sammankopplas med erfarenheten av att Gud är nära. Frågan är hur vi människor reagerar på Guds närvaro? Hur märker vi när den omsluter oss? Eftersom vi reagerar olika på Guds närvaro och jämförande och fördomar lätt uppstår så är det viktigt att vi har en genomtänkt reflektion kring detta. När Gud började verka med kraft på ett nytt sätt i Brickebergskyrkans ungdomsverksamhet år 2008 så började jag & min fru söka svar på dessa frågor, både för ungdomarnas och vår egen skull. Min erfarenhet är att de som är tveksamma och oroliga ofta lugnas när de får en större teoretisk förståelse för dessa saker.

HUR UPPLEVER VI GUDS NÄRVARO?

  1. Inte alls!

Detta är en mycket vanlig reaktion! Gud gör saker i våra liv dagligen utan att vi känner någonting speciellt. Vi går troligen rakt igenom änglar regelbundet utan att vi märker det. Vi poängterar alltid för ungdomarna att vi aldrig söker en känsla eller upplevelse utan Gud själv och att han ska forma och utrusta oss. Relationen och frukten är viktigare än eventuella känslor som är kopplade till det Han gör.

  1. På insidan

Vi kan uppleva Guds närvaro inom oss: frid, glädje, kärlek, lättnad, överbevisning m.m. Man kan också känna rysningar, värme eller strömmar av något som upplevs som elektrisk kraft.

  1. Fysiskt

Vi kan även reagera fysiskt på Guds närvaro: falla, skaka, yrhet, ryckningar, skratt, gråt m.m. Dessa är naturliga reaktion på att våra kroppar kommer i kontakt med en stark andlig kraftkälla. Det är som om vi stoppar fingrarna in i ett kontaktuttag!

Vilket av dessa tre sätt som vi reagerar på är helt oviktigt. Poängen är nämligen aldrig en viss känsla eller upplevelse, utan gemenskap och relation med Gud. De som inte reagerar lika dramatiskt blir tyvärr ofta lite avundsjuka på de som gör det. Det är dock en myt att det är så otroligt fantastiskt att möta Gud på det sättet. Personen vars hand vibrerar känner kanske just det: – att hans hand vibrerar! Testa att skaka din hand litegrand. Kom igen. GÖR DET! Känns det underbart? Tänkte väl det. Min fru brukar säga att hon hellre sitter hemma och känner Guds frid inombords än att hennes kropp skakar och faller men att det inte känns någonting särskilt på insidan. Bara för att man reagerar fysiskt betyder inte det att man känner närhet till Gud eller att det känns mycket på insidan.

Vill du läsa mer om fysiska reaktioner så klicka här för att komma till ett inlägg om just detta. Emmanuel Hai har även skrivit bra om ämnet här.

TRE VIKTIGA SANNINGAR

  1. Gud kan röra vid oss utan att vi reagerar fysiskt!

Gud kan möta, utrusta och förvandla oss utan att fysiska reaktioner sker. Ett möte med Gud behöver inte nödvändigtvis vara djupare, starkare eller viktigare bara för att reaktionerna är mer dramatiska. Låt säga att jag står i en förbönstunnel och ber för folk som går förbi. Först kommer någon som skakar nåt så in i norden: armarna fladdar, benen sviktar, tänderna skallrar, och till och med hans skosnören faller i anden. Sen kommer en annan person som verkar oberörd: inget armfladdrande, tandskaller, eller skosnörsfallande. Jag tänker då INTE att wow vad den första personen blev berörd, och sen “jaha, här gör inte Gud något”.

  1. Vi är alla unika!

Alla reagerar olika tydligt och på olika sätt på Guds närvaro. Vissa personer reagerar alltid, andra gör det ibland, andra aldrig. Vissa reagerar mkt under en viss tidsperiod i livet, det kan komma och gå lite grand, andra gör det hela livet. Att någon ofta berörs fysiskt är inte ett tecken på andlig mognad eller stark utrustning i Andens gåvor.

  1. Vi söker aldrig fysiska reaktioner eller känslor!

Vi söker Gud. Klicka här för att läsa mer om hur jag tänker kring just känslor & Gudsmöten m.m.

VARFÖR REAGERAR VI SÅ OLIKA?

Jag får ständigt denna fråga! Tyvärr är Bibeln tyst på detta område. Alltså kan vi välja att säga ”jag vet inte” eller att spekulera. Jag väljer naturligtvis att spekulera!

  1. Vi är olika på insidan

Vi har alla olika personligheter. Vår personlighet påverkar oss på djupet. Jag tror att varje människa har som olika ”kopplingar” mellan ande, kropp och själ. Vi är så att säga ”wired differently”. Se ande, själ och kropp som tre delar i en cirkel. Tänk att varje person har unika ledningar dragna mellan dessa. När Gud rör vid en persons ande så ger det tydliga ”bieffekter” i kroppen, men samma ingripande i en annan person kan få andra reaktionsmönster. Jag tror också att vi alla har olika andliga språk. D.v.s. sätt som vi helst och bäst möter Gud på. Jag kommer troligen att göra en bloggserie om de andliga språken framöver.

  1. Vi har olika kallelse och smörjelse

Eftersom Gud ger oss gåvor och kraft till olika saker och lägger dessa inom oss, så borde detta påverka hur vi upplever Gud. De som har gåvan att skilja mellan andar säger också också att olika slags änglar följer oss beroende på vår kallelse, vilket säkert också påverkar. Ingen kallelse är bättre eller andligare än en annan, de är bara olika.

  1. Vi är i olika faser av livet

Gud gör olika saker i oss alla! Dessutom påverkas vi av vad vi tänker på, utvecklas i just nu, brottas med, möter i livet m.m.

POÄNG: VI VET INTE, DET SPELAR INGEN ROLL & VÅRA REAKTIONER ÄR INGEN MÄTARE PÅ ANDLIGHET ELLER GUDSRELATION! Men jag har märkt att det kan vara skönt för somliga att kunna ana något av detta mysterium.

AVSLUTANDE TANKAR

Jag tror att det är viktigt att vi vågar sätta ord på dessa saker och undervisa om det. I en kultur där Gud verkar med kraft så är dessa frågor något som ALLA har och brottas med i olika grad. Även om ens församling inte regelbundet präglas av tydliga kraftmöten så är det ändå bra att förstå dessa saker. Ställ gärna frågor om du undrar över något eller kom med invändningar!