PROFETISK VETT & ETIKETT

Precis som att profetians gåva kan uppmuntra och bygga upp så kan felaktig användning av gåvan såra och riva ner. Följande saker är därför viktiga att tänka på.

”Så säger Herren…” 
I vissa sammanhang har det formats en kultur där profetiska ord ska inledas med orden ”Så säger Herren…” Problemet med denna fras är att den inte återspeglar den nytestamentliga profetiska gåvan. Den matchar snarare de gammaltestamentliga profeternas tjänst, som skiljer sig från hur gåvan fungerar för de flesta kristna idag. Ingen av oss profeterar 100 % korrekt. Allt vi delar behöver därför prövas. Att inleda våra profetiska ord med ”så säger Herren” gör att mottagaren inte känner samma frihet att pröva ordet, eftersom det ju var från Gud. Dessutom är frasen inkorrekt, eftersom allt vi säger inte alls är Guds oförvanskade ord till mänskligheten.

Säg hellre ”Jag upplever att Gud vill säga…” ”Du får pröva detta, men…” ”När jag bad tror jag att Gud visade mig…” och liknande.

Frihet vs kontroll
 Där den helige Ande är finns det frihet. Vi behöver tänka på att vi inte delar ord på ett sätt som binder människor till oss. Vi behöver också tänka på att inte dela ord som binder människor. Låt säga att jag ser personen jag samtalar med stå i en talarstol i en kyrka och får känslan att Gud kallar personen till pastor. Om jag då säger: ”Gud har kallat dig till pastor, så det kommer du jobba som”, så finns risken att personen känner sig bunden. Dessutom kanske det inte var dags för personen att inse denna del av sin kallelse ännu.

Jag skulle istället säga att jag upplever att Gud gett dig gåvan att kommunicera och tala till människor, och att vara en ledare. Samtidigt är det viktigt att känna av. Ibland är det en bra idé att dela specifikt kring kallelse och annat, men ibland är det bättre att vara mer diffus. Här krävs urskiljning och vishet.

BBB: Bröllop, barn och begravning
 Man brukar säga att man ska undvika dessa tre b:n! Profetior kring giftemål riskerar att binda människor, och misstar man sig kan följderna bli katastrofala. Det är också klokt att undvika att profetera kring antal barn, kön, löften om att barnlösa par ska få barn osv. På samma sätt bör man undvika att profetera om människors död.

Samtidigt har jag hört vittnesbörd om profetior till barnlösa par som gått i uppfyllelse. Dessutom kan profetior vara förlösande (se förra blogginlägget) och då finns det en poäng att tala ut det Gud säger. Men låt mig säga såhär – du ska ha stark profetisk smörjelse och lång erfarenhet för att ens överväga att dela ord kring bröllop och barn.

Timing och hur man delar
 Bara för att man får ett ord innebär det inte att man ska dela det. Gud kanske ger mig det för att jag ska be utifrån det. Kanske är personen redo först längre fram. Vi behöver även tänka på hur vi delar ett ord. Mottagaren ska känna sig sedd och älskad. Talar Gud om hur en mamma beter sig riktigt illa mot sina barn, så kanske jag säger: ”Du får pröva detta, men jag upplever hur Gud uppmuntrar dig att vara den mamma han skapade dig att vara.” Vi kan alltså vända på det vi får och dela det mer positivt. Risken finns annars att vi bara bryter ner.

Profetisk förmaning…
 Vi bör ej dela förmaningar om vi inte verkligen är säkra på vår sak. Nybörjare bör helt undvika denna del av det profetiska. Jag vill även påminna om att större delen av det profetiska handlar om att bygga upp, trösta och uppmuntra. Har man en felaktig förväntan om att profetera handlar om att leta fel och brister, så riskerar det att påverka orden. Dessutom så får vi ofta vad vi frågar efter. Ber jag Gud uppenbara en persons synd eller en persons skatter? Om jag får en profetisk förmaning till en person är det inte säkert att jag delar den. Jag kanske försöker vägleda personen rätt utan att berätta vad Gud visat mig.

Dela aldrig en profetisk förmaning till en person du är irriterad, arg eller besviken på, eller inte förstår dig på. Gud är kärlek. Om vi inte drivs av kärlek ökar risken att vi misstar oss lavinartat. Dömande blockerar alltid Guds kärleksflöde. Om vi ser snett på en annan människa ser vi inte dem såsom Gud ser dem, och det öppnar upp våra profetiska ord både för våra egna negativa tankar och demoners påverkan. Satan betyder just anklagare, så när vi letar fel och dömer så spelar vi på hans hemmaplan.

HUR TAR MAN EMOT ETT BUDSKAP?

Pröva alla ord
 Vi ska som sagt aldrig utgå från att alla profetior vi får är korrekta. Därför bör vi pröva dem. Vi prövar genom att…

  • …spegla dem i Bibeln. Gud säger aldrig emot sig själv.
  • …själva bedöma dem. Vi känner ofta oss själva bäst.
  • …samtala med människor som känner oss väl.

Man bör generellt inte inte fatta livsavgörande beslut utifrån en profetia. Om någon profeterar över mig: ”Du ska flytta till Afrika inom ett år”, så gör jag inte det om det inte bekräftar en längtan jag redan har. Det är viktigt att vi låter vår egen relation till Gud vara grunden för livsavgörande beslut. Profetiska ord kan dock ha en bekräftande funktion som är otroligt värdefull.

Att ”spola” och ”lägga på hyllan” 
Om vi upplever att ett ord vi får inte stämmer eller påverkar oss negativt så är det viktigt att ”spola dem”. Om någon talar ut ett profetiskt ord som berör mig illa, så säger jag i bön till Gud ”Du ser att … sa följande ord till mig. Jag tror inte detta budskap var från dig, och jag vill inte att det ska påverka mitt liv och snurra i mina tankar, därför avsäger jag mig detta ord i Jesu namn.” Sedan brukar jag ibland tala ut sanningen över mig för att bryta ordens makt.

Ibland får vi profetior till oss som är svåra att pröva. Det kan vara för att de är svåra att förstå. En annan anledning kan vara att de är ”den-som-lever-får-se-profetior”. Någon kanske säger till mig: ”jag upplever att du kommer att resa mycket internationellt i din tjänst.” I nuläget reser jag ingenting alls utomlands i min tjänst. Är det otänkbart att det kommer att ske längre fram? Nej. Vet jag att det kommer att bli så? Nej. Alltså väljer jag att ”lägga ordet på hyllan”, – jag varken tar det till mig eller avfärdar det. Det visar sig längre fram helt enkelt.

Frihet från att uppfylla profetiska budskap
 Det är inte ovanligt att människor tror att det är deras skyldighet att förverkliga de profetior som talas ut över dem. Får de ordet ”Du kommer att möta en fransk affärsman som kommer att förändra hela din tillvaro” så bokar de en resa till Frankrike och börjar studera franska. Det är befriande att veta att vi generellt inte bör försöka uppfylla profetiska ord, utan är de sanna så uppfyller de sig naturligt. Samtidigt, om jag har en längtan efter att arbeta inom affärsvärlden, och får ett profetiskt ord om detta, så kommer jag ju inte lyckas med detta om jag sitter hemma i soffan. Bara för att Gud talat om något sker det inte automatiskt. Jag behöver söka en utbildning, arbetslivserfarenhet, läsa böcker etc.

Vissa profetiska ord är svåra att handla efter och är ingenting vi ska försöka uppfylla själva, medan andra profetior är rimliga att ta steg efter (särskilt om de bekräftar något vi redan vet).

Skriv upp/spela in och återkom till dem
 Vi glömmer snabbare än vad vi tror. Därför bör vi se till att spara dessa värdefulla ord från Gud. Somliga har alla profetior uppskrivna någonstans, andra spelar in dem. Gå igenom dem ibland under bön och låt dig uppmuntras! Profetiska ord har en förmåga att hjälpa oss att behålla kursen.

HUR BÖRJAR MAN?

Det finns inga genvägar, – be regelbundet Gud ge dig något som du kan dela till människor. Det är enda sättet att lära dig skilja mellan dina egna tankar och Guds. Pröva att ställagåva olika frågor till Gud om människor, t.ex: ”Vad är personens gåvor?”, ”Är det något personen skulle behöva höra idag?”, ”Hur ser du på personen?”, ”Vad gör du i personens liv?”, ”Visa mig någonting om personen som jag omöjligen skulle kunna veta?” osv.