Nu är det dags att utforska profetians gåva. Denna gåva har många djup och är nog egentligen omöjlig att helt omfatta med sitt förstånd, men låt oss göra ett försök! 😉

VAD ÄR PROFETIANS GÅVA?

Men den som profeterar, han talar till människor, han bygger upp, förmanar och tröstar. (1 Kor 14:3)

Ordet profet betyder ungefär att vara Guds röst. Den som profeterar uppfattar kommunikation från Gud som hen sedan förmedlar vidare. Profetians grundsyfte är att bygga upp, trösta och förmana.

Det finns egentligen inte bara en profetisk gåva, utan fem: profetians gåva, kunskapens ord, vishetens ord, gåvan att skilja mellan andar och gåvan att uttyda tungotal. Jag gillar följande liknelse: tänk dig att det strömmar en profetisk flod från Gud. Denna flod delar sedan upp sig i fem fåror, men dessa fåror är inte djupare än att vattnet ibland skvalpar över dem emellan. Man kan få ett kunskapsord som mynnar ut i en profetisk uppmuntran, där man delvis utgår från någonting man fått genom gåvan att skilja mellan andar. Jag tror att gåvorna är separata och att man generellt fungerar mer i somliga av dem, samtidigt som att de profetiska gåvorna liknar varandra och vi inte ska boxa in dem för mycket. Om du inte hänger med i svängarna här så kommer det klarna senare i bloggserien då vi behandlar ovan nämnda gåvor. De profetiska gåvorna är helt enkelt olika sätt Gud kommunicerar med oss.

Detta inlägg fokuserar främst på gåvan att profetera, alltså att förmedla ord som bygger upp, tröstar och förmanar.

KAN ALLA PROFETERA?

Gud kallar några till profeter, ger många gåvan att profetera, men alla kan profetera! Profet är en tjänstgåva, en av fem ledare som är Guds gåva till församlingen. Profeten har inte bara en eller flera av de profetiska gåvorna, utan hela profetens person och tjänst präglas av den profetiska smörjelsen och ett profetiskt perspektiv (läs mer om profeten HÄR.) Andra får en eller flera av de profetiska gåvorna. Det innebär att de regelbundet fungerar i dessa gåvor. Slutligen är det mina övertygelse att alla kan profetera. Gud talar till alla sina barn och kan ge dem budskap att ge vidare till andra, även om den som har gåvan att profetera oftare får ord och orden är mer precisisa.

Alla har ni möjlighet att profetera, en i sänder, så att alla får lära sig något och alla får uppmuntran (1 Kor 14:31)

VAD ÄR SYFTET MED PROFETIANS GÅVA?

 1. Veta vad Gud gör och haka på
Om Gud visar någonting han gör eller vill göra i en persons liv eller över en grupp människor kan man be och agera specifikt utifrån Guds uppenbarade vilja.
 2. Bekräfta andras gåvor och kallelser
Vi är alla i stort behov av uppmuntran och bekräftelse, inte minst från Gud! En person man inte känner kommer fram och frågar: ”Hej, är det möjligen så att du har ett hjärta för utsatta barn och brukar leda lovsång?” När ord som dessa stämmer kan de vara profetiska bekräftelser som bär igenom hela livet. Det kan uppmuntra till att våga ta nya steg och tro på det Gud har lagt ner i oss.
 3. Förmedla hur Gud ser på en person
Det är ingen hemlighet att Gud älskar varenda människa och ser skatter i alla. Men en rätt tajmad allmän uppmuntran kan vara exakt vad Gud vill förmedla: ”Jag upplever att Gud säger att han är stolt över dig, och att han glädjer sig över att vara tillsammans med dig.” Ingenting specifikt som personen som profeterar inte kunde veta, men lika mycket ett ord från Gud i alla fall.
 4. Tala tröst in i människors liv
Att t.ex. få ett profetiskt ord till någon om att Gud ser det jobbiga i livet som sker just nu och att han är med kan betyda oerhört mycket.
 5. Förutsäga saker
Enligt min erfarenhet är det ovanligt att profetiska ord beskriver saker som kommer att ske i framtiden. Ofta hamnar de snarare i kategorin bekräfta gåvor och kallelser ovan. ”Jag ser dig stå och tala i mikrofon inför människor.” Personen som får ordet kanske inte gör det just nu, men Gud bekräftar att han lagt ner en gåva att kommunicera, vilket inte nödvändigtvis innebär att personen som fick ordet såg en bild från framtiden. De flesta ord som vi ibland tror är förutsägande i Gamla Testamentet är snarare löften från Gud på saker som han beslutat sig för att göra och sedan (ibland hundratals år senare) verkställer. Att det profetiska mestadels handlar om att se in i framtiden är en myt. Generellt handlar det profetiska om att förmedla ord från Gud in i nuet, vilket kan få konsekvenser för framtiden.
 6. Förlösa saker

Försumma inte nådegåvan i dig, den som du fick genom profetord, när de äldste lade händerna på dig. (1 Tim 4:14)

Våra ord har stor kraft! När vi talar ut någonting som är i enlighet med Guds vilja påverkar orden ibland både oss själva och andra mer än vad vi tror. Det är inte ovanligt att profetiska ord inte bara beskriver och kommunicerar, utan också förlöser det orden talar om. Under en ungdomskonferens där jag var inbjuden som talare talade Gud till mig under lovsången om att han kallar en tjej i vänstra sektionen till helandetjänst. Jag såg i mitt inre hur tjejen fick olja över sina händer. Detta ord var utmanande för mig att dela eftersom endast ca 50 personer var där, och ca 20 av dem satt på den sidan av rummet, varav endast ca 5 var tjejer. När jag sedan undervisade delade jag ordet och uppmuntrade personen att tala med mig efteråt om ordet stämmer. En tjej kommer senare fram och berättar att Gud under flera månaders tid har talat till henne om detta, men att hon haft svårt att våga tro det. Jag talade ut ordet över henne och bad, och efter en stund kände hon hur osynlig varm olja tömdes över hennes händer som ett tecken från Gud.

Själv började jag se helande ske efter att en person profeterade över mig att jag ska börja se helande och sedan lade händerna på mig och bad.

 1. Förmana
1 Kor 14:3 säger oss att profetiska ord även kan ha en förmanande funktion. Gud kan tala vägledande och korrigerande. Det är dock viktigt att vi är säkra på att vi hört från Gud och sedan möter personen med genuin kärlek, ödmjuk och vishet.

HUR KOMMUNICERAR GUD?

 • Man ser bilder, filmer eller ord i sitt inre. Man kan även se detta samtidigt som man har öppna ögon, och de inre bilderna läggs då ”över” det man ser med sina fysiska ögon. Detta ser generellt ut precis som andra inre bilder vi kan se i vårt inre.
 • Man får en tanke eller hör ord med sin ”inre berättarröst”.
 • Man bara vet. Man får ingen bild eller tanke utan man bara vet någonting.
 • Öppna visioner och trancer. En öppen vision är när man ser saker så tydligt att det är som att man är inuti visionen som en del av den. Trance är ett tillstånd av extas där Gud kan tala genom bl.a. öppna visioner (Apg 10:9-16).
 • Man talar ut det. Budskapet ”hoppar över” tankeprocessen och man (till sin egen förvåning) börjar säga profetiska saker, antingen utifrån tystnad eller mitt under ett vanligt samtal eller när man ber högt.
 • Hörbar röst. Att höra en yttre hörbar röst med sina fysiska öron.
 • Drömmar. Som bilder och öppna visioner, fast medan man sover.
 • Gud kan t.ex. ge korta fantomsmärtor i vår kropp som visar vad han vill hela i vår omgivning.
 • Genom föremål. Ibland när jag ber för någon kan mina ögon fasta vid ett föremål i rummet och sedan börjar Gud tala utifrån det. Som en inre bild fast utifrån ett föremål.
 • Uttydning av tungotal. Man uttyder sitt eget eller andras profetiska tungotal. Mer om detta senare i bloggserien.
 • Genom att uppenbara saker i den osynliga verkligheten. Att urskilja saker i rummet eller över en person i den osynliga verkligheten. Mer om detta i senare i bloggserien.

DEN PROFETISKA PROCESSEN (att få ett budskap och förmedla det)

Att profetera över någon innefattar tre steg:

 1. Uppenbarelse
 2. Tolkning
 3. Tillämpning

Jag står och ber för en person. Gud ger mig då en inre bild av ett rött läkarkors och personens händer (uppenbarelse). Jag tänker att det betyder att Gud vill använda personen att förmedla helande till människor (tolkning). Efter att jag bett en stund säger jag: ”Medan jag bad tror jag Gud sa att han vill använda dig att förmedla helande till människor, vad tänker du om det?” (tillämpning). Notera att jag valde att inte berätta hur Gud kommunicerade till mig, utan jag förmedlade min tolkning.

Ibland delar jag även uppenbarelsen (i detta fall vad jag såg), men nu valde jag att inte göra det för att visa på en poäng – nämligen att profeterandet ofta innebär flera steg. Ibland kan vi få en korrekt uppenbarelse, men vi tolkar den fel. Ibland tror vi att vi får en uppenbarelse när det bara är egen inbillning. Ibland får vi en korrekt uppenbarelse, tolkar den rätt, men tillämpar den fel genom sättet vi delar budskapet på. Mer om det i nästa del i bloggserien: ”Gåvan att profetera – fördjupning”.

AVSLUTANDE TANKAR

I nästa inlägg kommer vi att titta på följande:

 1. Profetisk etikett
 2. Hur tar man emot ett profetiskt budskap?
 3. Hur börjar man?

 

För en muntlig undervisning på detta tema, se följande lektion från distanslärjungaskolan I Mästarens fotspår: