Det finns många goda skäl för att avsätta tid för att läsa Guds ord. I en tid då många människor kämpar med sin personliga bibelläsning kan det vara värt att påminna sig om detta. Låt mig därför kort få påminna om några rikedomar som vi kan få del av genom vårt personliga bibelstudium:

  • Bibeln är Guds särskilda uppenbarelse till oss människor. Här får vi inte bara de stora dragen, utan faktiskt också tillförlitliga detaljer, om vad som är Guds vilja med den här världen.
  • Bibeln är Guds självuppenbarelse till oss människor. Den visar oss alltså inte bara på vad som är Guds vilja eller syn på olika saker, utan den uppenbarar vem Gud faktiskt är. Tänk vilken rikedom att vi genom Guds ord kan lära känna vår egen Skapare!
  • Bibeln uppenbarar Jesus Kristus. Genom att läsa Guds ord får vi lära känna Gud som treenig och inte minst får vi lära känna Guds Son – han som vill vara både vår Herre, vår Frälsare och vår bästa vän.
  • I denna mening kan man även säga att bibelordet lever. Det är en person – nämligen Jesus Kristus! På flera ställen i Bibeln kallas Jesus själv för ”Ordet”, och när vi umgås med Bibeln kan man säga att vi får ett möte med vår egen Frälsare. Detta sker genom att Anden och Ordet samverkar till att uppenbara Jesu person, vilja och frälsningsverk.

Av dessa – och andra – anledningar behöver vi läsa Guds ord. Vi läser Bibeln för att lära oss saker om Gud och den här världen, men framför allt gör vi det för att lära känna den Gud som har skapat oss. Inte konstigt att Ordets egen uppenbarelse om sig självt är denna:

Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. … Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. (Hebr 1:3; 4:12)