Trons fundament

Under denna flik har vi samlat ett antal artiklar på teman som vi betraktar som grundläggande för all kristen tro och praktik. För enkelhets skull har vi även grupperat dem utifrån följande fyra huvudkategorier (klicka på rubrikerna):

***

Varför behövde Jesus dö?

Vi befinner oss mitt inne i stilla veckan. Kristna över hela vår jord kommer de närmaste dagarna att vara samlade till gudstjänst, och vi kommer att påminnas om Jesu lidande, död och uppståndelse för vår skull. Ingen annan högtid kan mäta sig med påsken i betydelse....

läs mer

Troheten kan medföra lidande

I en gästkrönika den 10 april uttryckte Daniel Grahn sin frustration över att frågan om sexualitet i allmänhet och homosexualitet i synnerhet har kommit att bli ”den frågan som definierar kyrkan i det svenska samhället”. ”Ingen fråga skymmer Jesus på samma sätt”,...

läs mer

Efterföljelsen och lydnaden

Lydnad har under lång tid varit något problematiskt i den västerländska kulturkretsen. För mina far- och morföräldrars generation var det hitlertyskland med dess kadaverdisciplin som präntade in bilden av den ”farliga lydnaden”. I min föräldrageneration var det i...

läs mer

Jesus ska komma tillbaka!

Tron på Jesu återkomst är en av kristendomens mest centrala trossatser. Någon har räknat ut att i snitt var 25:e vers i Nya testamentet handlar om den yttersta domen och Jesu återkomst. I den nicenska trosbekännelsen läser vi också om Jesus att han är ”uppstigen till...

läs mer