Följande uppsats är skriven av Mona Edsinger, och handlar om auktoritet i en kristen kontext utifrån Max Webers tre auktoritetstyper:

Ledarskap och auktoritet